Az építész tervező az építtető képviselőjeként a műszaki ellenőrrel együttműködve az építészeti tervei megvalósulását szakértő módon ellenőrzi, amennyiben erre az építtetőtől külön díjazásért megbízást kap.

Az építész tervező a tervezői művezetés szolgáltatást az építési szerződés érvénybe lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig, sikertelen műszaki átadás-átvételi eljárás esetén pedig az eljárás kezdetétől számított harminc napig teljesíti. Az építész tervező szükséges időközökben megjelenik az építési helyszínen, és szemrevételezés útján megismerkedik a kivitelezés menetéveI és minőségével, hogy általánosságban megállapítsa: a kivitelezés oly módon történik, hogy a létesítmény, ha elkészül, megfelel az építészeti tervezés során készített építész tervek útmutatásainak.

Ezen építészeti tevékenység nem jelenti azt, hogy az építész tervező kimerítően és folyamatosan ellenőrizné az elkészült vagy készítés alatt álló munkák mennyiségét és minőségét, ez az építési műszaki ellenőr feladata. A helyszíni szemlék alapján, mint építész tervező tájékoztatja az építtetőt a kivitelezés menetéről és minőségéről és e minőségében törekszik arra, hogy megóvja az építtetőt a hibás vagy hiányos kivitelezéstől. A szakértő tervező az építési vállalkozónak közvetlenül nem ad utasítást, nem irányítja munkáját, nem felelős a kivitelezés során alkalmazott technológiákért, eljárásokért, eszközökért, az építési munkák sorrendjéért és menetéért, az élet- és vagyonbiztonság érdekében hozott intézkedésekért és betartatásukért, mivel ezek az építési vállalkozó és a felelős műszaki vezető felelősségi körébe tartoznak.

A tervező részt vesz a műszaki átadás-átvételi eljárásban, és nyilatkozik, hogy a munkarész vagy a létesítmény az építészeti tervek szerint készült. Az építész tervező nyilatkozata a műszaki átadás-átvételi eljárásban a helyszíni szemléken nyert tájékozottságán, a műszaki ellenőr ajánlásán, a kivitelező által szolgáltatott adatok, valamint a hatóságilag vagy az építési szerződésben előírt vizsgálatok eredményén alapul, és annak megállapítására szorítkozik, hogy az elkészült létesítmény a tervező tájékozottsága, ismerete és meggyőződése szerint megfelel az építészeti tervezés során a terveiben foglaltaknak.

Hívjon bennünket!   Telefon: 20/ 429 5712

Bővebb infóért a szakértés témáról:

http://www.epiteszmernok-tervezo.hu/epiteszmernok-tanacsadas-allapotfelmeres/242-miert-van-szukseg-szakertoi-velemeny-keszitesere