Az építési előírások folyamatosan változnak. Ez érinti a épület engedélyezését vagy bejelentési kötelezettségét, illetve ezek szükségességét.

Tervezés, terveztetés szükségének felmerülésekor mindenképpen érdeklődjön aktív építész tervezőtől a szükséges és elégséges terv dokumentációk tartalmáról.

 

GX Design Építészmérnök Tervező Stúdió

 

Építész tervező, építési műszaki ellenőr tanácsadás: +36 20 429 5712

 

A tervezésnek - az engedélyezési tervek elkészítésének - fő célja egy olyan, tervekből és szöveges leírásból álló dokumentáció összeállítása, amely alapján az arra illetékes építésügyi hatóság az építési engedély megadásáról dönthet.

A dokumentáció tartalmát a 45/1997.(XII.29.)KTM rendelet határozza meg, amely részletesen előírja, hogy milyen rajzok és műszaki leírás, műszaki számítások szükségesek a döntés meghozatalához. Ezek általában az alaprajzok, épületről készített homlokzati és metszet rajzok, valamint szöveges műszaki leírás, mely ismerteti az építményre vonatkozó, a tervlapokat kiegészítő információkat, a tartószerkezeti, az épületgépészeti, villamos, villámvédelmi, zaj és rezgés elleni védelmi, hőszigetelési, munkavédelmi, stb. megoldásokat, az építmény és környezete kölcsönhatását, továbbá szükséges esetekben a szakhatóságok által - szakmai jogszabályok alapján - kért további információkat, műszaki számításokat. Itt kell felhívni a leendő építtetők figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok szerint az egyes műszaki számításokat csak a megfelelő szakirányú végzettséggel és jogosultsággal rendelkező tervező készítheti el, aki adott esetben nem azonos az építész tervezővel. Ilyen például a tartószerkezeti számítás, amelyet szerkezetépítő mérnök készíthet, vagy az épületgépész mérnök által készíthető kémény-megfelelőségi számítás.

Tervezésekor, a megbízó és a tervező együtt gondolkodik. A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom. A tervezés célja, hogy a megbízói igényeket (esztétika, méret, helyiségek, tájolás stb.) összehangoljuk az adottságokkal (beépítési százalék, maximális építménymagasság, helyi szabályozások, műszaki lehetőségek, anyagi korlátok).

Az első randevú: Az építész és leendő megbízójának első találkozása alkalmával a kölcsönös megismerés a cél. Pontosítjuk a megbízói igényeket, és a tervezési programot. Kialakul például hogy milyen funkciókkal ellátott, mekkora épület lehet optimális és hogy mekkora büdzséből gazdálkodhatunk. Pontosítani kell a telekre vonatkozó beépíthetőség lehetőségeit, a helyi építési szabályzat alapján.

Kockás füzet: Vannak akik saját elképzeléseiket lelkesen igyekeznek megvalósítható formába ölteni, kockás papírral érkeznek esetleg valamilyen tervezőprogram segítségével, készített vázlatot hoznak. Ez nagyon jó kiindulási alap a tervezési koncepcióhoz, de tévedés azt hinni, hogy ebből, megfelelő minőségű házat lehet építeni. A ház stílusának meghatározásához a példaként gyűjtögetett képet, fotók is sokat segíthetnek. Az is előfordul, hogy meglévő tervet akarnak adaptálni, az adott telekre. Sajnos az önkormányzati egyeztetések, az előírások megismerése, a telek tájolása és még sorolhatnám, sok esetben gátat szab az első elképzelés megvalósításnak, de ettől függetlenül a beruházói igények továbbra is az elsődleges szempontjai kell hogy legyenek az optimális megoldás megtalálásának.

Vázlatterv: A megbízói igények és a tervezési program alapján vázlatterv készül, mely már pontos méreteket is tartalmaz. A végleges vázlatterv kialakulásához, általában több találkozó is szükséges. Ebben a fázisban derül ki igazán, hogyha valami nem stimmel és sokszor ezen konkrét tervek ismeretében jönnek rá a megrendelők az első elképzeléseik hibáira, hiányosságaira. Érdemes tehát az egyeztetéseken alaposan átgondolni a házat. Az így kialakult  terveket előzetesen leegyeztetjük az önkormányzat építési osztályán.

Engedélyezési terv dokumentáció: A beadásra kerülő dokumentum az építészeti terveken kívül, (helyszínrajz, tereprendezési/kertterv, alaprajzok, metszetek, homlokzatok) további dokumentumokat is tartalmaz.

Hivatali térképmásolat és tulajdoni lap, közmű nyilatkozatok: Megállapodás szerint, az ügyfél vagy az építész szerzi be.

Kéményseprő vállalat nyilatkozata: Az építész szerzi be, az engedélyezési terv alapján adja ki az érintett szakhatóság.

Statisztikai lap, Építési hulladék tervlap: Ezen adatlapokat a tervező tölti ki az épület méretei, adatai  valamint a várható építési folyamat adatai alapján.

Tervezői nyilatkozat: Mely arról szól, hogy az építészeti-műszaki terveket az érdekelt szakhatóságokkal és a közművekkel a tervezés folyamán egyeztette és a tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá, hogy az építész  tervezési jogosultsággal rendelkezik.

Műszaki leírás: Az egyes szerkezetek kialakítására, megépítésére, és építés közbeni munkavédelmi intézkedéseiről szól. Szerves része az építészeti terveknek, a kivitelezés, a műszaki leírás és a z építészeti tervek együttes használatával történhet csak.

Tartószerkezeti műszaki leírás: Általában statikus készíti, az épület tartó szerkezeteire vonatkozó előírásokat, bizonyos esetekben számításokat tartalmazza.

Tűzvédelmi műszaki leírás: Az épület anyagainak éghetőségi osztályba való besorolása alapján, minősíti az egész épületet.

Energetikai számítások: Az épület fűtött térfogata, határoló felülete, és a határoló felületek, rétegfelépítésének hőátbocsátási tulajdonságai alapján A++ kategóriától (új épület esetén) C kategóriáig minősíti az épületet.

Tervzsűri véleménye/Hiánypótlás: Az előzetes egyeztetések ellenére, ezek a dolgok még egy kis időre hátráltathatják az építési engedély megérkezését. Fontos tudni, hogy ha a hatóságoktól (tehát nem az ügyfél irányából)  módosításra vagy javításra való felszólítás érkezik, azt tisztességes esetben az eredeti tervezőnek kötelessége ingyen saját költségén pótolni, javítani.

Összefoglalva: Látható, hogy a tervezés összetett és komplex feladat. Az elképzelésekre optimális megoldást mutató vázlatok elkészülte is egy hosszú egyeztetési munkafolyamat eredménye, de ezután még legalább annyi, ha nem több munka vár az építészre. Ahhoz, hogy jó minőségű ház valósuljon meg, fontos az átgondoltság, amihez idő kell, sokszor 1-1 döntés meghozatalára, érdemes aludni még egyet.

Mennyi idő? Egy átlagos családi ház engedélyezési dokumentációjának elkészítése kb. 3-4 hét, ami nagyban függ az építtető döntési gyorsaságától és kapcsolat tartási szokásaitól, valamint attól hogy hány változatot készítünk számára.

Élj a GX Design Stúdió által nyújtott 1 órás ingyenes tanácsadás/konzultáció lehetőségével, bátran keress minket, szívesen segítünk!          

Hívjon bennünket!   Tel.: 20/ 429 5712