A tervezői nyilatkozat tartalma (193/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet)

19. § (1) A tervezői nyilatkozat tartalmazza

a) a felelős tervező és a szakági tervezők nevét, címét, jogosultságuk számát;

b) az általuk tervezett építési tevékenység, illetőleg dokumentáció (rész) megnevezését, az építtető nevét, megnevezését;

c) a tervezett építési tevékenység

ca) helyét, az ingatlan címét, helyrajzi számát,

cb) megnevezését, rövid leírását (tartalmát), jellemzőit,

cc) környezetének meghatározó jellemzőit, védettségi minősítését;

d) az a) pontban megnevezett tervezők aláírását.

Bővebb információért a témakör megadásával HÍRLEVÉL itt kérhető!:  http://www.epiteszmernok-tervezo.hu/gx-design-studio

(4) Az építési engedélyezési dokumentáción túlmenően

 • a) tartószerkezeti kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha
 • aa)az épület tartószerkezete vagy annak elemei monolit vasbeton
 • ab)az aa) pontban foglaltak kivételével a teherhordó szerkezet 5,4 m-es fal- vagy oszlopköznél nagyobb kiváltást tartalmaz,
 • ac)előregyártott födémszerkezet 6,6 m-es fal- vagy oszlopköznél nagyobb kiváltást tartalmaz,
 • ad)a tetőszerkezetben a talpszelemenek távolsága, vagy bárhol lévő megtámasztás nélküli áthidalás meghaladja a 6,0 m-t,
 • b) épületgépészeti kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha az építménybe 30 kW-nál nagyobb hőtermelő berendezés kerül beépítésre,
 • c) épületvillamossági kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha 7 kW-nál nagyobb az építmény elektromos áram teljesítményfelvétele

Bővebb információért a témakör megadásával HÍRLEVÉL itt kérhető!:  http://www.epiteszmernok-tervezo.hu/gx-design-studio

Bővebb információért a témakör megadásával HÍRLEVÉL itt kérhető!:  http://www.epiteszmernok-tervezo.hu/gx-design-studio

16. § (3) A kivitelezési dokumentáció tartalma azonos az építési engedélyezési (bejelentési) dokumentáció tartalmával ha az épület :

 • a) a lakóépület és annak használatával szorosan összefüggő rendeltetésű építmények (pl. barkács-műhely, ruhaszárító, mosókonyha, tüzelőtároló, gépkocsi-, motor-, biciklitároló, zöldségtároló, melléképítmények), melyeknek a lakóépülettel együtt számított
  • aa) legfeljebb 250 300 m2 összes szintterület,
  • ab) legfeljebb három beépített építményszint (alápincézett, földszint+tetőtér-beépítés),
  • ac) legfeljebb 1000 m3 bruttó térfogat,
  • ad) legfeljebb 7,5 m-es építménymagasság és
  • ae) legfeljebb 5,4 m-es szerkezeti nyílásméret
  • a fentieket nevezik alapesetnek
 • b) az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló külön jogszabály szerint bejelentéshez kötött építmények
 • c) polgári lőtér
 • d) hírközlési építmény
 • e) nem közhasználatú park, játszótér, sportpálya
 • f) kerítés
 • g) támfalak, ha a megtámasztott föld magassága nem haladja meg az 1, 5 m-t
 • h) műemléki védelem alatt álló építmény vagy jogszabályban meghatározott védelemmel érintett műemléki területen álló meglévő építmény homlokzatán végzett építési tevékenység (pl. átalakítás, felújítás, nyílászárócsere, vakolás, színezés, felületképzés), a homlokzatára, födémére vagy tetőzetére szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, antennatartó szerkezet, műtárgy létesítése; az ilyen építményeken, területeken hirdetési vagy reklámcélú építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése során.

Bővebb információért a témakör megadásával HÍRLEVÉL itt kérhető!:  http://www.epiteszmernok-tervezo.hu/gx-design-studio

Bővebb információért a témakör megadásával HÍRLEVÉL itt kérhető!:  http://www.epiteszmernok-tervezo.hu/gx-design-studio

A részletes kiviteli terv elkészítése összetett folyamat, összehangolt tervezői és építettői munka eredménye. 

A kiviteli terv az alábbi munkarészekből áll:

 • építész tervezői munkarész (Az építész engedélyezési tervben szereplő épület geometriailag azonos megoldása, minden a megértéshez szükséges részletrajzzal, alkalmazástechnikai leírásokkal, burkolati rétegrendekkel, tetőszerkezet részletes megoldásával - falazatok, födémek geometriája, nyílászárók konszignációja, asztalos- és lakatos szerkezetek, fedés, bádogozás, szigetelés, anyagkiírások készítése pontos mennyiségek megjelölésével.)
 • tartószerkezeti (statikus) tervezői munkarész (Alapozás, fogadószint, födémek, áthidalások és tetőszerkezet pontos kiszámítása, és ábrázolása csomóponti részletekkel.)
 • gépész tervezői munkarész (Az épület gépészetének terveit tartalmazza: fűtés-hűtés, víz, csatorna, szellőzés, kémény, kazán, valamint meghatározza az építész számára, hogy hol, milyen szigetelés szükséges. Passzív házak tervezése esetén ez az egyik legfontosabb munkarész.)
 • villamos tervezői munkarész (Erős- és gyengeáramú villamos tervek elosztók, kapcsolók, vezetékek megjelölésével. Általában tartalmazza a biztonságtechnikai - riasztó terveket is.)
 • tűzvédelmi munkarész
 • építésszervezési munkarész (Az építész készíti el, pontos ütemterv az építkezés folytatásáról. Előnyös, ha rendelkezünk vele, hiszen ilyenkor nem áll a munka, a munkafolyamatok jól összehangolhatóak.)
 • környezetrendezési munkarész (Az építész, vagy kerttervező készíti el, tartalmazza a támfalak, tereprendezés, telken belüli csapadákvíz-elvezetés, valamint a növények terveit.)

A kiviteli terveknek nem kell minden esetben minden munkarészt tartalmazniuk, kisebb épületeknél elegendő az építész, tartószerkezeti és gépész tervfejezet. Cégünk több évtizedes kapcsolatban áll minden szakági tervezővel, így biztosítjuk Ön számára a zökkenőmentes, gyors, szakmai viták nélküli tervezési folyamatot.

Bővebb információért a témakör megadásával HÍRLEVÉL itt kérhető!:  http://www.epiteszmernok-tervezo.hu/gx-design-studio

5. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethez

Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma

I. Általános előírások
1. Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi elemei a tervezés tárgyától függően:
a) írásos munkarészek különösen:
aa) tartalomjegyzék,
ab) tervezési program,
ac) műszaki leírás,
ad) szakvélemény,
b) rajzi munkarészek különösen:
ba) ingatlan-nyilvántartási térképmásolat,
bb) a tervező által készített helyszínrajz,
bc) szükség szerint alapozási terv,
bd) vízszintes alaprajz (szükség szerint belsőépítészeti funkcionális alaprajzi kiegészítéssel),
be) függőleges metszetrajz a javasolt rétegrend feltüntetésével,
bf) az építmény különböző irányokból látható külső nézeteit ábrázoló nézetrajz (homlokzat),
bg) szakági terv szükség szerint,
bh) üzemeléstechnológiai terv szükség szerint,
c) egyéb munkarészek lehetnek:
ca) fotó,
cb) utcakép,
cc) makett,
cd) látványterv,
ce) álcázási terv,
cf) kilátási-rálátási terv,
d) a tartószerkezeti dokumentáció a tartószerkezet alábbi elemeiről tartalmaz írásos és/vagy rajzi munkarészeket:
da) alapozás,
db) teherhordó falak és pillérek,
dc) monolit és előre gyártott födémek és azok elemei (lemezek, gerendák, koszorúk, kiváltók stb.)
dd) szintek áthidalására szolgáló szerkezetek (lépcső, rámpa stb.).