Az építtető általában nem építőipari szakember, így saját maga nem tudja a kivitelezés szakszerűségét megfelelően ellenőrizni. Ugyanakkor természetesen érdekében áll, hogy az építési-kivitelezési munkára kötött szerződés szerinti mennyiségben és minőségben készüljön el a munka.

 Ennek ellenőrzésére az építési törvény 40.§ (4) bekezdése alapján - a kivitelezőtől független - helyszíni képviselőt bízhat meg, ő az építési műszaki ellenőr. A műszaki ellenőri tevékenységet, amennyiben erre vonatkozó jogosultsággal rendelkezik, a tervező elvállalhatja. Nem lehet azonban ugyan az a személy a felelős műszaki vezető és az építési műszaki ellenőr. Az építési műszaki ellenőri tevékenységet a 158/1997.(IX.26.)Korm számú kormányrendelet szabályozza. A jogszabály szerint építési műszaki ellenőri tevékenységet - az építményfajta egyes műszaki szakterületei (építészet, mélyépítés, épületgépészet, épületvillamosság) felett - csak az gyakorolhat, aki az építési műszaki ellenőri névjegyzékben az építményfajta, valamint a szakterület megjelölésével szerepel. A névjegyzéket az építésfelügyeleti szerv -a megyei Közigazgatási Hivatal építésfelügyelete - vezeti.

 A műszaki ellenőr legfontosabb feladata, hogy műszaki ismereteivel megbízója, az építtető érdekeit képviselje a kivitelezővel tartandó egyeztetések, tárgyalások során, a kivitelezés teljes tartama alatt. Ennek érdekében a műszaki ellenőr az építkezést bármikor ellenőrizheti, az építési naplóba bejegyzést tehet, a kivitelező műszaki jellegű észrevételeire, kérdéseire válaszolhat. Az építési műszaki ellenőrnek az építmény megvalósítására irányuló építési-szerelési munka teljes folyamatában elő kell segítenie és ellenőriznie a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések, valamint az építésügyi hatóság, illetve az építmény létesítését engedélyező hatóság által jóváhagyott építészeti műszaki terv betartását.

A jogszabály szerint az építési műszaki ellenőr feladata különösen:

a) a jogerős és végrehajtható építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján az építéskivitelezési tevékenység ellenőrzése, az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,

b) a hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése,

c) az építési napló külön jogszabályban meghatározottak szerinti ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése,

d) a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetése,

e) a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,

f) a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,

g) az átadás-átvételi eljárásában való részvétel,

h) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése,

i) a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések megfelelőség igazolása meglétének ellenőrzése,

j) a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban.

Az építési műszaki ellenőr - amennyiben a kivitelezést nem fővállalkozó végzi és ezért több felelős műszaki vezető irányítja - az építtető külön megbízása alapján gondoskodik arról, hogy az elvégzett részmunkák vonatkozásában az egyes kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok az építési naplóban összegyűjtésre kerüljenek, és azok a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető rendelkezésére álljanak. Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapítása esetén köteles azt haladéktalanul az építtető vagy annak megbízottja tudomására hozni, súlyos, avagy jelentős kárt okozó kivitelezési hiba esetén az építési tevékenység leállítására intézkedést tenni. Műszaki ellenőr megbízásával az építtető sok esetben pénzt takaríthat meg, hiszen az ilyen módon biztosított szakmai ellenőrzés mellett a kivitelezés minősége, illetve minőségi hiányai miatt nem kell később javítgatással, átalakítással foglalkozni, amely lényegesen drágább, mint egyszer jól megépíteni a házat.